MRÓWKA NA SZACHOWNICY

Kto w ul dmuchnie, pysk mu spuchnie
[przysłowie ludowe]

JAN KURDWANOWSKI jest autorem wspomnień z Powstania Warszawskiego pt. Mrówka na szachownicy (Nowy Jork 1983, Warszawa 1993, 1999) oraz wspomnień powojennych pt. Jak wybrałem wolność na Zachodzie (Warszawa 1995, 1999). Incident in the Far North (pierwsza publikacja) jest opowiadaniem o małym, jednym z wielu, oddziale żołnierzy wysłanym na rubieże kraju do walki z nadciągającym nieprzyjacielem.

  

Jan Kurdwanowski urodził się 7 października 1924 roku w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Sulejówku pod Warszawą. Mieszkając w domu przyległym do posesji Józefa Piłsudskiego, widywał starszego pana spacerującego samotnie pośród sosnowego lasu, często słuchał żołnierskich pieśni śpiewanych podczas legionowych uroczystości. Po przeniesieniu się rodziny do Warszawy w 1936 roku został przyjęty do gimnazjum im. Stefana Batorego.

W 1942 roku otrzymał maturę na tajnych kompletach i rozpoczął studia medyczne w Szkole Sanitarnej docenta Jana Zaorskiego, przerwane w 1944 wybuchem powstania. W czasie Powstania Warszawskiego, jako żołnierz batalionu Chrobry I, walczył na Woli i Starym Mieście, a następnie na przyczółku Czerniakowskim, przyłączywszy się do miejscowego oddziału. Kontynuował studia lekarskie w Łodzi, Warszawie i Gdańsku, w 1950 roku otrzymał dyplom lekarza. Specjalizował się w pediatrii w Akademii Medycznej w Gdańsku u prof. Henryka Brokmana.

W latach 1951-1953 był ordynatorem oddziału dziecięcego szpitala w Elblągu, a w latach 1953-1957 asystentem w klinice dziecięcej przy ulicy Działdowskiej w Warszawie. W 1957 wyjechał na wycieczkę do Włoch i nie wrócił. W 1960 roku zamieszkał w Nowym Jorku, gdzie specjalizował się w psychiatrii.

Nowy Jork Warszawa Warszawa Warszawa
1983 1993 1999 Internet 2005

 

Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa
1995 1999 Internet 2005 Internet 2005


pdf

UWAGA. Książki oraz opowiadanie umieszczone zostały w plikach formatu .pdf. Aby móc je przeglądać należy zainstalować program Adobe Reader.

Strona jest w sieci od 2005 roku (maj); WPROWADZENIE zostało uzupełnione - w 2007 roku o listy przysłane do autora, w 2008 roku o wywiad przeprowadzony z autorem.

Książki wydane w 2007 roku, Mrówka na szachownicy oraz Jak wybrałem wolność na Zachodzie, były sprzedawane
w Muzeum Powstania Warszawskiego.